Compliance richtlijnen

Het begrip Compliance duidt naar ons begrip het totaal aan van alle maatregelen die bijdragen tot het naleven van de wettelijke, maatschappelijke, morele en ethische waarden en normen, en deze waarborgen.

Westfalen Medical BV stemt haar gehele handelen en gedrag af op het recht, de wet en op maatschappelijk erkende ethische en morele normen en waarden. Onze inspanningen zijn er voortdurend op gericht, dat door de zakelijke handelingen van onze onderneming steeds gewaarborgd wordt dat de toepasselijke rechtsregels worden nageleefd, dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nakomen, en dat wij morele en ethische principes, zoals integriteit, tolerantie, respect, eerlijkheid, gelijke kansen en fairness, als onherroepelijke bestanddelen van ons ondernemingsbeleid erkennen en naleven.

Alle medewerkers van Westfalen Medical BV zijn verplicht te handelen volgens deze richtlijn.

Social
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube